Adjust Growth Lab

Tài nguyên Webinar Adjust Growth Lab

Tối ưu giá trị sử dụng Raw Data từ Adjust và các use case thực tế

Nhận và xử lý raw data nhằm tối ưu hóa hiệu suất marketing và chiến dịch là chủ đề được rất nhiều các bạn marketers quan tâm.

Trên thực tế, Adjust nhận thấy, rất nhiều các gaming studios đã nhận thấy tiềm năng và giá trị lớn từ raw data của Adjust và sử dụng raw data cực kỳ linh hoạt để hiểu sâu về hành trình khách hàng và tối ưu cho các chiến dịch marketing.

Giá trị của raw data là một chủ đề rộng lớn và phức tạp. Adjust trân trọng mời bạn tham gia hội thảo về raw data cùng các khách mời đến từ EZ Games để tìm hiểu thêm về raw data và các use case cụ thể nhằm khai thác tiềm năng to lớn của raw data mang lại.

Nội dung chương trình

  • Tìm hiểu các loại dữ liệu khác nhau
  • Cách nhận raw data từ Adjust
  • Các nguồn lực cần có để xử lý raw data
  • Chia sẻ use cases từ khách mời EZ Games

Nội dung chính:

View the recording