Growth Lab: Adjust x data.ai

Tài nguyên Webinar Growth Lab: Adjust x data.ai

Tăng tốc và đột phá với chiến lược tăng trưởng ứng dụng trong năm 2023

Sự kiện được phối hợp thực hiện bởi Adjust và data.ai

Img

HỒ CHÍ MINH:
Thời gian: Ngày 06 tháng 04, 15:00 - 18:30
Điạ điểm: Le Meridien Sài Gòn, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh

HÀ NỘI: Ngày 12 tháng 04, 15:00 - 18:30
Địa điểm: Khách sạn Eastin Hanoi Hotel, 21 Phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà nội

Adjust và data.ai trân trọng mời bạn tham dự sự kiện Adjust Growth Lab tại Thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật các thông tin mới nhất, trọng điểm về thị trường ứng dụng và benchmark để giúp bạn định hướng các kế hoạch marketing chiến lược. Khám phá lợi ích của các chiến dịch retargeting và các giải pháp Adjust có thể giúp bạn để thiết lập chiến lược retargeting hiệu quả, tối ưu ngân sách.

Đăng ký ngay hôm nay!

*Dành cho các bạn phòng marketing, digital marketing, UA, Growth và các bạn marketers đam mê ứng dụng di động.

Img

Về Adjust Growth Lab:

Adjust Growth Lab là chuỗi sự kiện hàng đầu do Adjust tổ chức trên toàn thế giới, cung cấp cho các nhà marketers ứng dụng các kiến thức và chia sẻ để phát triển ứng dụng dành cho thiết bị di động với các giải pháp hàng đầu từ Adjust.

Adjust Growth Lab Việt Nam được đồng hành bởi bởi data.ai, công ty cung cấp dữ liệu hợp nhất, chuyên sâu về thị trường và người dùng với sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.

Nội dung chính:

View the recording