Chiến lược tăng trưởng app trong thời kỳ hậu IDFA

Tài nguyên Webinar Chiến lược tăng trưởng app trong thời kỳ hậu IDFA

Với những thay đổi về các chính sách liên quan đến quyền riêng tư, làm thế nào các nhà phát triển, phát hành game, các nhà quảng cáo có thể thay đổi và thích ứng tốt hơn?

Hãy tham gia webinar cùng Adjust, Tyroo, IEC Games và Ezgame để cùng cập nhật các thay đổi mới nhất, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và thảo luận về kế hoạch phát triển và tăng trưởng app trong thế giới hậu IDFA.

Nội dung chính:

  • Những cập nhật về iOS14

  • Các giải pháp của Adjust và Tyroo liên quan đến các chiến dịch iOS14

  • Chia sẻ của diễn giả về những việc cần chuẩn bị và cách phát triển người dùng, vận hành chiến dịch

Tra Nguyen

Trang (Elena) Huynh

Sylvie Hoang

Trang Le

Xem bản ghi

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới