Tối ưu hoá chiến dịch hướng đến thành công trên thị trường ứng dụng toàn cầu

Tài nguyên Webinar Tối ưu hoá chiến dịch hướng đến thành cô...

Để truyền cảm hứng và thúc đẩy phát triển cộng đồng game studio tại Việt Nam, chúng tôi đã mời các chuyên gia hàng đầu từ AppLovin, Adjust, Facebook Audience Networks cùng các nhà phát triển ứng dụng hàng đầu từ Amanotes và Onesoft để thảo luận và chia sẻ tại webinar.

Nội dung chính:

Do Quoc Du

Analyst, Business Development, AppLovin

Hoa Tran

Senior Sales Manager, Adjust

Nguyen Mi

UA & Monetization Manager, Amanotes

Hung Lee

Marketing Director of ABI Studio , OneSoft

Phu Pham

Strategic Partner Manager, Facebook Audience Network

View the recording