Webinar: Cập nhật về Google Privacy Sandbox và Google DMA

Tài nguyên Webinar Webinar: Cập nhật về Google Privacy Sand...

Các nhà phát triển và phát hành ứng dụng đang đối mặt với nhiều thay đổi lớn với sự ra đời của Google Privacy Sandbox. Sáng kiến đột phá này được thiết lập để định hình lại cách chúng ta tiếp cận dữ liệu người dùng, định hình mục tiêu và chạy các quảng cáo được cá nhân hóa.

Hãy tham gia webinar cùng Adjust vào ngày 17 tháng 04 để tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề phức tạp của Google Privacy Sandbox, đồng thời trang bị cho bạn kiến thức và chiến lược để thích ứng với những thay đổi trong kỷ nguyên tiếp thị kỹ thuật số này.

Các nội dung chính của webinar:

  • Tác động của Google Privacy Sandbox đối với việc đo lường trên di động.
  • Các bước mà nhà tiếp thị có thể thực hiện để thích ứng với sự thay đổi.
  • Phản hồi những câu hỏi của khách hàng về Google Privacy Sandbox.
  • Cập nhật mới nhất về Google DMA.

Webinar được thực hiện trên nền tảng Zoom | Ngôn ngữ: tiếng việt

View the recording