Xu Hướng Ứng Dụng Di Động 2021

Tài nguyên Webinar Xu Hướng Ứng Dụng Di Động 2021

Thói quen và xu hướng sử dụng ứng dụng đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong năm 2020 khi hầu hết người dùng trên toàn thế giới chuyển sang sử dụng thiết bị di động để giải trí, thực hiện các công việc hàng ngày và nhu cầu thiết yếu trong thời gian lockdown. Trong khu vực APAC, không chỉ số lượng tải tăng mạnh - mà thời gian người dùng dành cho ứng dụng, số lần truy cập và thời lượng sử dụng cũng tăng.

Trong webinar này, chúng tôi sẽ chia sẻ về hiệu suất di động ở Việt Nam dựa trên dữ liệu APAC và làm nổi bật các xu hướng ứng dụng game để giúp các nhà tiếp thị và nhà phát triển ứng dụng hiểu được hành vi của người dùng trong khu vực.

Nội dung chính:

  • Tổng quan xu hướng cài đặt ứng dụng ở Việt Nam so với Châu Á Thái Bình Dương

  • Xu hướng fintech ở Việt Nam

  • Đề xuất và dự báo từ các ứng dụng fintech nổi tiếng tại Việt Nam

Nguyen Thi Ngoc Linh

Thai Minh Diem Tu

Hoa Tran

Phan Bich Tam

Xem bản ghi

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới