Tìm hiểu về Phân bổ, Tái phân bổ và Deep Linking

Tài nguyên Webinar Tìm hiểu về Phân bổ, Tái phân bổ và Deep...

Với 70% các bạn marketing đang gặp nhiều thách thức nhằm cải thiện hiệu suất chiến dịch của mình, có thể thấy phân bổ (attribution) đóng vai trò rất quan trọng trong việc tối ưu hóa tiếp thị trên thiết bị di động. Với phân bổ, các bạn marketing có thể có những dữ liệu cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

Nội dung chính:

Giang Pham

Technical Account Manager

Tra Nguyen

Technical Account Manager

View the recording