Tối ưu hóa chiến dịch marketing di động với Adjust Automate và Network Integration

Tài nguyên Webinar Tối ưu hóa chiến dịch marketing di động ...

Với giải pháp Adjust Automate, các khách hàng của chúng tôi đang quản lý các chiến dịch vừa hiệu quả lại tiết kiệm nhiều thời gian.

Trong chương trình hội thảo này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn cách thức thực hiện và cùng tìm hiểu chuyên sâu vào hệ thống báo cáo Tự động hóa! Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thức tích hợp với đối tác và cách Adjust nhận và gửi dữ liệu cho các đối tác khác nhau.

Nội dung chính:

Giang Pham

Technical Account Manager

Tra Nguyen

Technical Account Manager

View the recording