Tối ưu hóa chiến dịch marketing di động với Adjust Automate và Network Integration

Tài nguyên Webinar Tối ưu hóa chiến dịch marketing di động với Adjust Automate và Network Integration

Với giải pháp Adjust Automate, các khách hàng của chúng tôi đang quản lý các chiến dịch vừa hiệu quả lại tiết kiệm nhiều thời gian.

Trong chương trình hội thảo này, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn cách thức thực hiện và cùng tìm hiểu chuyên sâu vào hệ thống báo cáo Tự động hóa! Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu cách thức tích hợp với đối tác và cách Adjust nhận và gửi dữ liệu cho các đối tác khác nhau.

Nội dung chính:

  • Tổng quan về Tự động hóa (Automate)

  • Demo Automate trên dashboard

  • Giới thiệu về Network Integrations

  • Các nguyên nhân chính dẫn đến lệch dữ liệu

Giang Pham

Tra Nguyen

Xem bản ghi

Được tin dùng bởi hơn 50.000 ứng dụng trên toàn thế giới