Giải pháp Adjust dành cho iOS 14 - Chuyển đổi, Tính toán, Thu thập

Tài nguyên Webinar Giải pháp Adjust dành cho iOS 14 - Chuyển đổi, Tính toán, Thu thập

Chính sách mới về quyền riêng tư trên iOS 14 đang định hình lại hệ sinh thái dựa trên thiết bị di động và cách thức đo lường hiệu quả hoạt động của chiến dịch marketing. Adjust hỗ trợ doanh nghiệp có đủ nguồn lực để tăng trưởng trong thế giới hậu IDFA.

Bạn sẽ học:

  • Thuyết phục người dùng cấp quyền qua ATT Framework

  • Giải pháp SKAdNetwork

  • Hiểu rõ phương pháp phân bổ trên iOS 14

  • Phân tích dữ liệu iOS 14 bằng các giải pháp của Adjust

Giang Pham

Tra Nguyen

Xem bản ghi

Được tin dùng bởi hơn 50.000 ứng dụng trên toàn thế giới