Giải pháp Adjust dành cho iOS 14 - Chuyển đổi, Tính toán, Thu thập

Tài nguyên Webinar Giải pháp Adjust dành cho iOS 14 - Chuyể...

Chính sách mới về quyền riêng tư trên iOS 14 đang định hình lại hệ sinh thái dựa trên thiết bị di động và cách thức đo lường hiệu quả hoạt động của chiến dịch marketing. Adjust hỗ trợ doanh nghiệp có đủ nguồn lực để tăng trưởng trong thế giới hậu IDFA.

Bạn sẽ học:

Giang Pham

Technical Account Manager

Tra Nguyen

Technical Account Manager

View the recording