Mobile Insights: Marketing di động 101

Tài nguyên Webinar Mobile Insights: Marketing di động 101

Các chuyên gia về thiết bị di động tại Adjust sẽ cùng thảo luận về các chủ đề như tăng trưởng người dùng, mức độ tương tác của người dùng, và tái tương tác, cũng như sẽ tham gia trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà bạn gửi đến nhóm quản lý tài khoản kỹ thuật và kỹ sư của chúng tôi.

Bạn sẽ học:

  • Khái niệm cơ bản về phân bổ và tái phân bổ

  • Kiến thức cơ bản về phòng chống gian lận quảng cáo

  • Cách thức hợp tác với Đối tác và Mạng lưới

Hoa Tran

Sales Manager, Vietnam

Azmeer Siddiq

Senior Solutions Consultant

View the recording

Được tin dùng bởi hơn 100.000 ứng dụng trên toàn thế giới