Blog Cập nhật iOS 15: SkAdNetwork postback và...

Cập nhật iOS 15: SkAdNetwork postback và giải pháp của Adjust

Tại sự kiện WWDC 2021 vừa diễn ra vào tháng 6, Apple đã thông báo một loạt cập nhật liên quan đến quyền riêng tư trên hệ điều hành iOS 15. Đối với bộ phận marketing và bộ phận phát triển, có lẽ một trong những cập nhật thú vị nhất là về postback trên SKAdNetwork . Nhà phát triển ứng dụng có thể sử dụng một endpoint để nhận postback từ SKAdNetwork, đây là postback được Apple gửi riêng đến các mạng quảng cáo đủ điều kiện phân bổ. Mặc dù việc nhận thông tin sẽ trở nên phức tạp hơn, nhưng cách làm này sẽ giúp cải thiện độ minh bạch, cũng như cho phép nhà quảng cáo (advertiser) nắm được dữ liệu từ lúc người dùng cài đặt đến khi thực hiện các thao tác trong ứng dụng.

Tính năng mới?

Ở các hệ điều hành trở về trước, sau khi ghi nhận phân bổ, Apple chỉ gửi postback đến mạng quảng cáo. Sau đó, mạng quảng cáo mới gửi postback đến nhà quảng cáo và/hoặc MMP. Ở hệ điều hành mới, nhà phát triển có thể sử dụng một endpoint và điều chỉnh cấu hình máy chủ để có thể nhận được bản sao của postback trên - postback xác thực lượt cài đặt được gửi đến mạng quảng cáo đủ điều kiện phân bổ.

Sử dụng Adjust để triển khai tính năng mới theo cách tối ưu

iOS 15 đã bước vào giai đoạn beta, và Adjust đề xuất tất cả bộ phận marketing và bộ phận phát triển nên thử nghiệm tính năng mới ngay từ giờ, để có thể kịp điều chỉnh chiến lược khi hệ điều hành mới được ra mắt vào cuối năm nay. Mặc dù tính năng mới này cho phép nhà phát triển nhận được dữ liệu một cách minh bạch, nhưng lại thiếu đi các điểm dữ liệu cần cho phân tích như thông tin chiến dịch, dữ liệu chi phí và số lượt hiển thị. Tính năng mới cũng giúp người làm marketing biết được, mạng quảng cáo có cung cấp đầy đủ dữ liệu hay không. Adjust cũng tạo một endpoint URL, và người làm marketing có thể sử dụng URL này để gửi bản sao postback đến thẳng Adjust. Sau đó, họ có thể nhận dữ liệu thô qua callback.

Các lợi ích bao gồm:

 • Dễ sử dụng và triển khai
 • Dữ liệu sẽ đi theo ống dẫn (pipeline) có sẵn của khách hàng
 • Adjust sẽ lưu dữ liệu vào nhật ký (log), cho phép xác định và sửa lỗi chênh lệch dữ liệu
 • Khách hàng sẽ được nhận dữ liệu thô qua chức năng raw data export, từ đó:
  • Xác thực bản sao postback do mạng quảng cáo gửi đến
  • Xác định gian lận, ví dụ, nếu dữ liệu của các mạng chênh lệch nhau
  • Biết được nguồn mang đến lượt cài đặt (bằng cách sử dụng publisher app ID)
  • Phân tích giới hạn quyền riêng tư hiệu quả hơn
 • Nhận được tất cả postback của lượt cài đặt đủ điều kiện phân bổ, kể cả postback được gửi đến Facebook và Google.

Adjust sẽ tiếp tục xem xét và phát triển giải pháp để hỗ trợ khách hàng, cũng như tìm ra phương thức để đối soát toàn diện dữ liệu của các mạng quảng cáo, mở rộng dữ liệu phân bổ SKAdNetwork và xây dựng cơ chế phòng chống gian lận mới.

Để nhận được các phân tích mới nhất cũng như các giải pháp hỗ trợ iOS 14.5+, vui lòng truy cập resource center tại đây.

Bạn muốn nhận thông tin mới nhất theo tháng? Đăng ký để nhận tin qua mail.