Thế giới fintech: Tiền số 2022 — Adjust & Apptopia

Tài nguyên Ebook Thế giới fintech: Tiền số 2022 — Adjust ...

Hướng dẫn này sẽ cung cấp các thông tin sau:

  • Giải thích chi tiết về xu hướng và động lực của thị trường tiền điện tử và tài sản số trên thiết bị di động.

  • Kết quả đo lường ứng dụng tiền điện tử từ năm 2017 đến nay, bao gồm các chỉ số như phiên truy cập, lượt cài đặt, số lượng ứng dụng trên app store, tỷ lệ duy trì, v.v.

  • Phân tích và chia sẻ của chuyên gia về hướng phát triển của ứng dụng tiền điện tử trong năm 2022 và phương án cần thực hiện để vượt lên đối thủ.

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới