Game hyper casual trong năm 2020: Lập biểu đồ sự tăng trưởng của dòng game bom tấn

Tài nguyên Ebook Game hyper casual trong năm 2020: Lập b...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Các xu hướng chính trong chiến dịch thu hút người dùng, bao gồm CPI, IPM và điểm chuẩn chuyển đổi

  • Hiệu quả sau cài đặt, từ phiên truy cập và tỷ lệ duy trì đến phân khúc mới trên LTV

  • Cách COVID-19 tác động đến sự tăng trưởng của dòng game hyper casual

Nhận ebook

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy

Đọc tiếp