Hướng dẫn toàn diện về mô hình kiếm tiền nhờ quảng cáo trong ứng dụng trên iOS 14

Tài nguyên Ebook Hướng dẫn toàn diện về mô hình kiếm tiền...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Tác động của iOS 14 lên chiến dịch thu hút người dùng và chính sách tạo doanh thu, và cách hạn chế tác động

  • Cách xây dựng các cơ chế yêu cầu đồng thuận từ người dùng hiệu quả, tăng tỷ lệ người dùng đồng ý chia sẻ mã IDFA

  • Tác động của các thay đổi sắp tới lên bộ giải pháp BI và các phân tích tình huống cần thử nghiệm

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Nhận bản PDF

Chiếm được lòng tin của nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới

Tiếp tục đọc