Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021: Xu hướng mua sắm trên thiết bị di động, kết hợp dữ liệu đến từ Sensor Tower

Tài nguyên Ebook Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021: Xu hướng mua sắm trên thiết bị di động, kết hợp dữ liệu đến từ Sensor Tower

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Các đề tài đang được quan tâm trong m-commerce và mua sắm trên thiết bị di động bao gồm social commerce (sử dụng mạng xã hội để quảng bá và bán sản phẩm/dịch vụ), gamification (tích hợp yếu tố đặc thù của game), CTV (truyền hình kết nối) và iOS 14.5+

  • Phân tích các chỉ số marketing trọng yếu của phân khúc thương mại điện tử bao gồm doanh thu in-app, tỷ lệ tái phân bổ, eCPI và tỷ lệ duy trì.

  • Phân tích tốc độ tăng số lượt cài đặt và phiên truy cập từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021, trên phạm vi toàn cầu và theo từng khu vực.

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới