Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021: Xu hướng mua sắm trên thiết bị di động, kết hợp dữ liệu đến từ Sensor Tower

Tài nguyên Ebook Báo cáo ứng dụng thương mại điện tử 2021...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Các đề tài đang được quan tâm trong m-commerce và mua sắm trên thiết bị di động bao gồm social commerce (sử dụng mạng xã hội để quảng bá và bán sản phẩm/dịch vụ), gamification (tích hợp yếu tố đặc thù của game), CTV (truyền hình kết nối) và iOS 14.5+

  • Phân tích các chỉ số marketing trọng yếu của phân khúc thương mại điện tử bao gồm doanh thu in-app, tỷ lệ tái phân bổ, eCPI và tỷ lệ duy trì.

  • Phân tích tốc độ tăng số lượt cài đặt và phiên truy cập từ năm 2019 đến quý 3 năm 2021, trên phạm vi toàn cầu và theo từng khu vực.

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới