13 thg 4, 2022

Adjust Ad Revenue tích hợp thêm nhiều đối tác mới!

Adjust vừa tích hợp thêm nhiều đối tác vào Giải pháp tăng trưởng Ad Revenue. Bạn giờ đây có thể truy xuất dữ liệu doanh thu quảng cáo Unity và Helium by Chartboost qua SDK-to-SDK postback. Các postback này cung cấp dữ liệu về lượt hiển thị (impression-level data), dữ liệu này được gửi từ SDK của đối tác đến Adjust SDK. Sau đó, Adjust backend sẽ thu thập và xử lý thông tin theo thời gian gần thực (near real-time).

Yêu cầu về tính năng và cách cài đặt

Để sử dụng SDK-to-SDK postback, bạn cần đăng ký Giải pháp tăng trưởng Ad Revenue. Nếu bạn chưa đăng ký Giải pháp tăng trưởng này cho tài khoản hoặc muốn biết thêm thông tin về giải pháp, vui lòng liên hệ với sales@adjust.com.

Vui lòng sử dụng phiên bản Adjust SDK đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Bên dưới là đường link dẫn tới hướng dẫn cài đặt SDK dành cho nhà phát triển.

Để sử dụng SDK-to-SDK postback, bạn cần thực hiện một số cài đặt bên phía giao diện đối tác dành cho Unity và Helium by Chartboost.

Bạn có thể truy cập Help Center để biết thêm thông tin về cách xem dữ liệu doanh thu quảng cáo với Adjust, hoặc liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email support@adjust.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.