Tất cả bài viết Chinh phục giá trị chuyển đổi với Conver...

Chinh phục giá trị chuyển đổi với Conversion Value Manager

13 Thg 01 2022

Conversion Value Manager của Adjust là nơi giải mã mọi thông tin SKAdNetwork. Đội ngũ Adjust đã nỗ lực xây dựng nên các công cụ để hỗ trợ bạn tạo cấu hình giá trị chuyển đổi (conversion value) cho các chiến dịch quảng cáo đang chạy. Conversion Value Manager cung cấp nhiều mô hình khác nhau và bạn có thể thỏa sức tùy chỉnh mô hình để đo lường ứng dụng theo cách mà bạn muốn.

Hãy cùng tìm hiểu thêm về các mô hình giá trị chuyển đổi của chúng tôi để khai thác tối đa thông tin SKAdNetwork!

Sự kiện chuyển đổi

Mô hình sự kiện chuyển đổi (conversion event model) hỗ trợ bạn theo dõi tối đa sáu sự kiện in-app thông qua giá trị chuyển đổi. Bạn có thể sử dụng mô hình này để hiểu hơn về các thao tác mà người dùng thực hiện trong ứng dụng, đồng thời theo dõi các sự kiện quan trọng với chiến dịch quảng cáo.

Img

Mô hình doanh thu

Doanh thu là một chỉ số rất quan trọng của ứng dụng, do vậy hãy chắc rằng bạn có mọi thông tin cần thiết về doanh thu. Mô hình doanh thu (revenue model) giúp bạn chỉ tập trung xem xét khả năng tạo doanh thu của ứng dụng. Bạn có thể lọc dữ liệu theo loại doanh thu và nguồn dữ liệu để chỉ phân tích các điểm dữ liệu quan trọng đối với chiến dịch quảng cáo.

Img

Cài đặt nâng cao

Mô hình cài đặt nâng cao (advanced setup model) hỗ trợ bạn kiểm soát cài đặt giá trị chuyển đổi một cách chi tiết. Mô hình cho phép liên kết sự kiện in-app, doanh thu quảng cáo, doanh thu giao dịch, và tổng doanh thu trên cả 63 giá trị chuyển đổi. Khi bạn kết hợp các phép đo này lại với nhau, bạn có thể biết chính xác người dùng đang tương tác ra sao với ứng dụng.

Img

Tất cả chỉ đang mới bắt đầu! Chúng tôi sẽ còn bổ sung tính năng mới cho giải pháp Conversion Value Manager để cùng bạn chinh phục các thách thức sắp tới. Để bắt đầu làm quen với Conversion Value Manager, vui lòng tham khảo hướng dẫn cách liên kết giá trị chuyển đổi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ support@adjust.com.