08 thg 2, 2022

Theo dõi doanh thu quảng cáo Admost trên Adjust!

Admost trở thành cái tên mới nhất trong danh sách đối tác doanh thu quảng cáo của Adjust. Giờ đây, bạn có thể truy xuất dữ liệu doanh thu quảng cáo Admost qua SDK-to-SDK postback. Các postback này cung cấp dữ liệu về lượt hiển thị (impression-level data), dữ liệu này được gửi từ Admost SDK đến Adjust SDK. Sau đó, Adjust backend sẽ thu thập và xử lý thông tin theo thời gian gần thực (near real-time).

Yêu cầu về tính năng và cách cài đặt

Để sử dụng SDK-to-SDK postback, bạn cần đăng ký gói Adjust Ad Revenue. Nếu bạn chưa đăng ký gói Ad Revenue cho tài khoản hoặc muốn biết thêm thông tin về gói dịch vụ này, vui lòng liên hệ với sales@adjust.com.

Vui lòng sử dụng phiên bản Adjust SDK đáp ứng yêu cầu tối thiểu. Bên dưới là đường link dẫn tới hướng dẫn cài đặt SDK dành cho nhà phát triển.

Để sử dụng SDK-to-SDK postback, bạn cần thực hiện một số cài đặt bên phía giao diện Admost.

Bạn có thể truy cập Help Center để biết thêm thông tin về cách xem dữ liệu doanh thu quảng cáo Admost trên Adjust dashboard, hoặc liên hệ với chúng tôi tại support@adjust.com nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào.